Ba khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thuộc công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng bao gồm khu du lịch Đồi Mộng Mơ, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất và Khu du lịch Thung lũng Tình yêu sẽ được tiến hành sát nhập thành một.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nhận được Công văn ssố2459/SXD – QHKT của Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh kế hoạch làm thế tài để quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu thuộc thành phố Đà Lạt. Ba dự án bao gồm khu du lịch Đồi Mộng Mơ, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất và Khu du lịch Thung lũng Tình yêu thuộc công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng đã được phê duyệt, thống nhất sát nhập chung thành một dự án.

Hiện nay, việc sát nhập ba khu du lịch sinh thái bao gồm khu du lịch Đồi Mộng Mơ, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất và Khu du lịch Thung lũng Tình yêu đang được công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng tiến hành sát kiểm tra, rà soát để hoàn thiện hồ sơ chính xác nhất, các thủ tục liên quan đến việc sáp nhập ba dự án nói trên. Riêng Khu du lịch Thung lũng Tình yêu, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận cho việc điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, việc quy hoạch phải được bổ sung hạng mục “Nhà đa năng” và “Cầu đáy kính”

Tính tới thời điểm điểm hiện tại, việc điều chỉnh hồ sơ quy hoạch cơ bản đã được hoàn thiện theo định hướng của Bộ văn hóa, bộ du lịch và bộ thể theo và các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Phải điểu chỉnh quy hoạch Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu bởi vì còn tồn tại một số hạng mục chưa được xây dựng hoàn thiện như “cầu đáy kính”. Công trình “cầu đáy kính” đã bị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm đình chỉ việc thi công, sau khi điều chỉnh việc quy hoạch dự án sẽ được cấp phép để tiếp tục triển khau thực hiện. Đây là một trong những công trình nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, do vậy cần sớm được phê duyệt quy hoạch đầu tư để hoàn thành nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu đang tồn tại tuyến phục vụ cho việc sinh hoạt, đi lại của hơn 17 hộ dân cư tại đây, ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác, phát triển của khu du lịch này. Trên tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng tiến hành đầu tư xây dựng một tuyến đường tránh và vận động người dân sử dụng tuyến đường tránh đó thai vì sử dụng đoạn đường thuộc khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Tuy nhiên, việ xây dựng và cấp phép xây dựng cần được sự đồng ý từ phái Sở xây dựng.

Việc sáp nhập ba dự án nói trên được cho là mang lại rất nhiều lợi ích. Trong ba dự án đó, thì dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu phải được thỏa hiệp quy hoạch đúng với quy định của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và Luật Di sản.

Từ những thực tiễn nói trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng tiếp tục chỉnh sửa và quy hoạch dự án Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu để làm cơ sở quy hoạch các dự án khu du lịch còn lại.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0707 222 238

preloader